tussen hummus en vlaai, 2023-2024, interdisciplinair project over hoe je iets kan maken wat zowel vlaai als hummus is. tijdens dit project word ik begeleid door wintertuin, en ontving ik een subsidie van het letterenfonds.

{tussen hummus en vlaai is in ontwikkeling en zal medio 2024 in zijn uiteindelijke vorm hier verschijnen. voor nu vind je hier losse projectonderdelen. }


digitale manifestaties van het project
hummusbot: een bot die een persoon die je liefhebt vertaalt naar een gepersonaliseerd hummusrecept

fysieke manifestaties van het project
april 2023: de hummusmonologen op het wintertuinfestival (foto door elske nissen)
november 2023: tussen hummus en vlaai: proef-dialogen op nieuwe types (foto door Christiaan Schulte