Tussen hummus en vlaai is tot stand gekomen met behulp van een subsidie van het Nederlands Letterenfonds en liep van april 2023 tot april 2024. Voor dit project ontving ik coaching van Wintertuin en Emma Lesuis.

Voor dit project onderzocht ik een jaar de betekenis van deze twee iconische gerechten, en hoe ik iets kon maken wat beiden was. Hiervoor sprak ik met makers, kenners, en liefhebbers - en reisde ik naar plekken in Limburg en in Libanon. Het resultaat is een serie aan performances, beeld- en audiomateriaal en deze website. Onderdelen van dit project verschenen:

Foto Elske
Foto Christiaan